ОБЦ "Християни"
гр. Кнежа

Обединена Божия Църква


Начало | Кои сме ние | История | В какво вярваме | Новини | Галерия | Богослужения | Връзки | Контакти

През 1928 г. една група християни минават през Кнежа на път за с. Селановци за съборно богослужение. На улицата срещат бременна жена на име Мария, вярващите я питат за вода, тя ги завежда вкъщи, пият вода наливат съдовете си и я благославят. Тя се усмихва печално и им отговаря: Добре ме благославяте, но нито аз, нито детето ще доживеем, защото съм безнадеждно болна. С нейно желание последва молитва за изцеление и групата продължава пътя си. Когато се връщат, тя ги чака с нетърпение да им се похвали, че е изцелена и да ги попита как да живее от сега нататък.

Мария Шиндарска е първата евангелска християнка в град Кнежа. Чрез нейното благовестие повярват приятелките и Димана и Пеша Писъшки. Не след дълго последната умира и двете отстояват евангелието сами цели 50 години. Ходели до с. Селановни и с. Галово за причастие и общение с църквата, когато са имали възможност.

През 1979 г. ги посещават пастор Петър Александров, синът му Ангел и братовчед му от с. Галово. Имат среща със семейство Шиляшки, което се заинтригува и по-късно приемат Исус Христос. Още следващата година Петър и братовчед му Лазар идват на работа в Кнежа, а Ангел боледува до смърт, изцелен е и през март 1981 г. започва работа в Кнежа.

И така с времето се събира църквата, като през 1992 г. се прави мащабна евангелизация в читалище “Борба” чрез която идват и се покайват нови хора. В така сформираната църква най-често служи с проповед Ангел Петров Александров, който е ръкопололожен за пастор, а заедно с него е ръкоположен и Красимир Лазаров Давидов за дякон. След 2000 г. са направени няколко евангелизации свързани с прожекции на филма Исус, с последвали беседи, лекции и раздаване на християнска литература. Няколко хиляди са чули веста за Божието спасение. Създава се и втора църква в ромския квартал откъм Оряхово, за която известно време се грижи Павел Марков от гр. София. Същият си заминава и оставя църквата на грижите на пастор Ангел Александров. Сформирани са църкви в следните населени места: с. Търнак, с. Еница, с. Чомаковци, с. Девенци и в гр. Червен бряг, за които се грижи пастор Александров и екип в състав: Красимир Давидов, Димитър Гатев, Константин Пахарски, Николай Табашки и Николай Горнишки, а книгоразпределител е Върбан Манчев. При необходимост помагат и Ариф Линков и пастора на почетна възраст Петър Александров.

С Божията помощ и благодат се трудим за делото на благовестието.