ОБЦ "Християни"
гр. Кнежа

Обединена Божия Църква


Начало | Кои сме ние | История | В какво вярваме | Новини | Галерия | Богослужения | Връзки | Контакти

Вярваме в Бог Отец, творец на видимия и невидим свят.

Вярваме в Исус Христос, Божият Син, Спасителят на света.

Вярваме в Святия Дух, Утешителят и ходатаят в нашите нужди.

Вярваме във второто идване на Исус Христос и установяването на неговото царство.

Вярваме, че имаме безсмъртни души, спасени по благодат, чрез вяра в изкупителната жертва на Агнеца.

Приемаме, че освещението е необходимо условие за да видим лицето Бога.

Приемаме свято причастие като общение с тялото и кръвта на Господ Исус Христос, с безквасен хляб и истинско вино.

Кръщаваме се във вода чрез потапяне.

Кръщаваме се със Святия дух според Деяния на апостолите 2, 8 и 10 глава, съпроводено с говорене на езици.