ОБЦ "Християни"
гр. Кнежа

Обединена Божия Църква


Начало | Кои сме ние | История | В какво вярваме | Новини | Галерия | Богослужения | Връзки | Контакти

РЕД НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА


гр. Кнежа - ОБЦ 1

неделя: 9:00 ч.

сряда: 18:00 ч.с. Търнак

неделя: 10:00 ч.с. Еница

неделя: 10:00 ч.с. Девенци

неделя: 13:00 ч.

гр. Кнежа - ОБЦ 2

неделя: 10:00 ч.

сряда: 18:00 ч.гр. Червен бряг

неделя: 17:00 ч.с. Чомаковци

неделя: 15:00 ч.
"Идете прочее научете всичките народи и кръщавайте ги в Името на Отца и Сина, и Святия Дух,
като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века."

(Матей 28:19-20)