ОБЦ "Християни"
гр. Кнежа

Обединена Божия Църква


Начало | Кои сме ние | История | В какво вярваме | Новини | Галерия | Богослужения | Връзки | Контакти

Църквата е регистрирана в Национален Алианс „Обединени Божии Църкви”, както и църквите за които се грижим, в района.

Църквата се състои от покаяни-новородени християни и приятели на вярата.

Ние проповядваме цялото евангелие и се стремим към претворяването му в живота. По този начин изпълняваме апела на апостол Павел за здраво учение и опазване от „басните”. Стремим се да черпим от дълбините на мъдростта и едновременно с това наблягаме на практическото християнство, защото Бог ни е призовал към святост, а тя не е само теоретично понятие. Святостта изисква нравствен живот, почтеност във всичко, активна любов и активно служение и благовестие. По тази причина ние насърчаваме обществото на вярващите да отговарят на Божията любов с любов и да се пазят от грях (“Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди” - Йоан 14:15).

Благовестието е великото поръчение на Господ Исус Христос. Поради това ние се стремим да благовестваме не само в тесен кръг около себе, а при възможност правим и мащабни евангелизации в квартали или цели населени места. Числеността на групите е от 10 - 12, до 40 човека.

Северозападна България се намира в незавидно икономическо състояние. Голяма част от вярващите са без поминък или са без сигурни доходи и оцеляват с молитва, вяра и Божий промисъл. Църквите се издържат с доброволните дарения на членовете на църквата, гости и приятели, според принципа "каквото дава десницата, да не знае левицата" незабравяйки, че "който щедро сее, щедро и ще пожъне". Готови сме да протегнем ръка за спасение и помощ на отделни хора и на групи или църкви, ако това е необходимо, в рамките на нашите възможности. Отворени сме за общение със сродни братски църкви, за общи мероприятия и израстване във вярата.

 


Събитията накратко